Altana z bluszczem

Altana z bluszczem w Ogrodach Kapias

W pobliżu stawu nat­u­ral­nego na tle ponad 30-​letnich drzew wkom­ponowal­iśmy kutą ażurową altankę. Całą kon­strukcję poras­tają pnącza z przewagą bluszcza pospo­litego. Wewnątrz altany zna­j­dują się drew­ni­ane ławki gdzie Państwo może­cie spocząć więk­szą grupą.

Zobacz też:

QR code