Rezerwacja KAPIAS

Rez­erwacji sto­lika lub lokalu KAPIAS można dokonać oso­biś­cie lub pod numerami telefonów:

Rez­erwacja sto­lika: +48 667 777 348
Rez­erwacja dla grup wycieczkowych: +48 667 777 081
Rez­erwacja imprez okolicznoś­ciowych: +48 667 777 081

Jak dojechać