Imprezy okolicznościowe

W Restau­racji KAPIAS orga­nizu­jemy imprezy okolicznoś­ciowe – urodziny, jubileusze, chrzciny, roczki, wig­ilijki, dni nauczy­ciela, dni kobiet, stypy, zjazdy kla­sowe. Nie urządzamy przyjęć komu­ni­jnych. Pod­czas trwa­nia imprez zostaw­iamy Ogrody do Zwiedza­nia otwarte dla Państwa gości, którzy mogą spoko­jnie spacerować na świeżym powi­etrzu i odpoczy­wać na licznych ławkach.

Zarówno w Restau­racji KAPIAS jak i na tere­nie Ogrodów posi­adamy miejsca zabaw dla dzieci. Lokal oraz Ogrody są przys­tosowane dla osób niepełnosprawnych. Samo­chody Państwa gości można zostawić wewnątrz obiektu. Impre­zowe menu usta­lamy wg Państwa indy­wid­u­al­nych życzeń.

Rez­erwacja oso­biś­cie lub pod numerem telefonu:

  • +48 667 777 081

Serdecznie zapraszamy!

Kon­takt

sprawdź dostęp­ność Rez­er­wuj imprezę

Galeria zdjęć

Nadchodzące wydarzenia

Zobacz kalendarz

Zobacz też: