Noc w Ogrodzie – lipiec 2013– program imprezy

11 lat temu

Zaczy­namy spacer o godz.21.30.

Zapraszamy na nocne zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem

Czar­o­dziejski spacer śladami Roślin z Bajek”

Smak let­niej Nocy”- pre­miera deseru w Kapias Café( deser jed­nej nocy). Po spac­erze indy­wid­u­alne zwiedzanie ogrodu do godziny 24.00.

Restau­racja czynna do godziny 24.00.