Rozstrzygnięcie konkursów ŚWIĘTA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

11 lat temu

Dnia 2 maja 2013r., w Gmin­nym Ośrodku został rozstrzyg­nięty konkurs plas­ty­czny i lit­er­acki „Nieza­pom­i­na­jka – Moje miejsce na ziemi do którego chęt­nie wracam” .

Na konkurs wpłynęło 306 prac plas­ty­cznych i 25 wier­szy. Jury nagrodz­iło i wyróżniło w konkur­sie plas­ty­cznym 26 ( 21 wyróżnień, 5 nagród) a w konkur­sie lit­er­ackim 9 (4 wyróżnienia, 5 nagród) uczestników.

Konkurs Plas­ty­czny

Nagrody:

 1. Mar­tyna Dłu­gosz, 9 lat – SP nr 1w Gocza­łkow­icach– Zdroju
 2. Mateusz Cholewa, 9 lat – POPP Pszczyna
 3. Alek­sander Fereus, 6 lat – SP we Frydku
 4. Alek­san­dra Waloszek, 11 lat – SP w Górze
 5. Natalia Lib­era, 10 lat – SP w Górze

Wyróżnienia:

 1. Marek Świer­czek, 7 lat – SP nr 2 w Pszczynie
 2. Wik­to­ria Szuła , 7 lat – SP nr 2 w Pszczynie
 3. Natalia Ingram, 7 lat – SP nr 1 w Gocza­łkow­icach – Zdroju
 4. Mar­tyna Hojka, 8 lat – SP nr 1 w Gocza­łkow­icach – Zdroju
 5. Albert Mas­trowski, 8 lat – SP nr 1 w Gocza­łkow­icach – Zdroju
 6. Emilia Mazur, 6 lat – POPP Pszczyna
 7. Katarzyna Olszewska, III kl. – SP nr 2 w Pawłowicach
 8. Klau­dia Błaszczak, I kl.– PG nr 1 w Czechow­icach – Dziedzicach
 9. Julia Mar­tynowska, 9 lat – POPP Pszczyna
 10. Mag­dalena Słomka, 8 lat – POPP Pszczyna
 11. Nikola Najda, 9 lat – Pier­wsza Społeczna Szkoła Pod­sta­wowa w Chełmie
 12. Amelia Rajda, 10 lat – POPP Pszczyna
 13. Zofia Szen­dera„ 13 lat – SP nr 1w Pszczynie
 14. Anna Stal­mach, IV kl. – SP nr 1 w Pszczynie
 15. Dominika Gra­bik, 9 lat – Pier­wsza Społeczna Szkoła Pod­sta­wowa w Chełmie
 16. Maciej Sten­cel, 9 lat – ZSP SP nr 16 w Studzienicach
 17. Jaśmina Gleń, 8 lat – ZSP SP nr 16 w Studzienicach
 18. Anna Bruce, 9 lat – GOK w Gocza­łkow­icach – Zdroju
 19. Katarzyna Maroszek, 12 lat – SP w Górze
 20. Julianna Kukla – 13 lat SP nr2 z odd­zi­ałami inte­gra­cyjnymi w Woli
 21. Hanna Małek– V kl.SP nr 1w Pszczynie

Konkurs lit­er­acki

Nagrody:

 1. Mag­dalena Wal­czewska – 10 lat, – SP 11 w Prębie
 2. Zofia Pławecka – 11 lat – ZSP SP nr 16 w Studzienicach
 3. Mag­dalena Koczy – IV lat – ZSP nr 16 w Studzienicach
 4. Wenesa Szy­mańska, 12 lat – SP w Suszcu ZSP
 5. Weronika Gorecka, 11 lat – SP w Miedźnej

Wyróżnie­nie:

 1. Hanna Sko­rupa, 12 lat – ZSP w Mizerowie
 2. Justyna Lipka, 10 lat SP w Jonnem
 3. Weronika Grzech­nik, V kl. – ZSP SP nr 16 w Studzienicach
 4. Oli­wia Cepok, 11 lat, SP 11 w Prębie