„EKOAGENT” TVP 3 KATOWICE – lipiec 2013

9 lat temu

1 lipca odwiedz­iła nas ekipa telewiz­yjna pro­gramu „EkoA­gent” TVP 3 Katowice.

EkoA­gen­tem jest prowadzący pro­gram Pan Marcin, który pracuje nad misją spec­jalną, której rezul­taty cza­sami są zaskaku­jące. Oprócz tego dla widzów przy­go­towuje ciekawy eko­re­por­taż doty­czący najróżniejszych tem­atów ekologicznych.

Ale jego ulu­bionym momentem pro­gramu jest ekowskazówka, która ma za zadanie pod­powiedzieć proste i skuteczne zielone prak­tyki. Bo taka właśnie jest natura EkoA­genta. W ogro­dach opowiadal­iśmy o pszc­zołach, które w dzisiejszych cza­sach coraz częś­ciej nie mają szans na przetr­wanie, szukaliśmy roślin miododa­jnych, odwiedzil­iśmy hotel dla owadów. Emisja pro­gramu odbyła się 9 lipca. Wraz z EkoA­gen­tem zachę­camy Państwa do pro­mowa­nia eko­log­icznego stylu życia.

Dzięku­jemy wesołej, proeko­log­icznej załodze pro­gramu EkoA­gent za mile spęd­zone chwile.