Kolory września

12 lat temu

Tegoroczny wrze­sień obfi­tuje w słoneczne, upalne dni – i tak też było pod­czas „Kolorów Wrześ­nia” trwa­ją­cych w dni­ach 1618 wrześ­nia 2011. Cud­owna aura dopisała i rozpromieniła twarze licznie odwiedza­ją­cych nas w tych dni­ach osób.

Goś­cie spacerowali po starych i nowych (rozbu­dowu­ją­cych się) ogro­dach, częs­towali się jabłkami, oglą­dali jesi­enne deko­racje, posi­lali się w naszej kaw­iarni spec­jałami dyniowymi i nie tylko. Zaglą­dali również do Cen­trum Ogrod­niczego, gdzie dodatkowo w tych dni­ach mogli spotkać Pana Dar­iusza Kwiet­nia z firmy Agrecol doradza­jącego w sprawach nawoże­nia roślin.

Nasze Cen­trum ofer­owało również smaczne jabłka w licznych odmi­anach, dodatkową fachową obsługę, grati­sowy koszy­czek i sadze­nie roślin cebu­lowych. Dominika i Monika prowadz­iły jesi­enne zaję­cia dla najmłod­szych milusińs­kich. Serdecznie dzięku­jemy Państwu że odwiedzil­iś­cie nasze skromne progi.