Program „Spotkania przy choince” 15.12.2012

12 lat temu

PRO­GRAM SPOTKA­NIA PRZY CHOINCE

15.12.2012 SOB­OTA

  • 8.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na ciekawe ozdoby choinkowe. Za każdy paragon o wartości 100 zł kawa gratis .
  • 16.00 Kon­cert chóru „DZWON” z Orzesza. Wstęp bezpłatny.
  • 10.0019.00 Restau­racja Kapias Café zaprasza na świąteczne smakołyki i nie tylko. Chór „DZWON” pow­stał 1 sty­cz­nia 1919 roku i jest kon­tynu­a­torem najs­tarszych trady­cji śpiewactwa pol­skiego. W wyko­na­niu chóru usłyszymy pol­skie i świa­towe kolędy i pastorałki.

16.12.2012 NIEDZIELA

  • 10.0018.00 Cen­trum Ogrod­nicze zaprasza na ciekawe ozdoby choinkowe.
  • 12.0018.00 Zaję­cia dla dzieci . Na każde dziecko czeka niespodzianka.
  • 10.0019.00 Restau­racja Kapias Café zaprasza na świąteczne smakołyki i nie tylko.