Wystawa Chorzów 2011

11 lat temu

Chor­zowski Park odwiedzamy zawsze raz w roku, w maju, biorąc udział w wiosen­nej wys­tawie. W tym roku zain­spirowani małym kra­jem – Holandią – stworzyliśmy stoisko właśnie w tym kli­ma­cie „tuli­panowo – rowerowo – pomarańczowym”.

Podzi­wiamy ten mal­own­iczy kraj oraz ich mieszkańców dba­ją­cych piec­zołowicie o swe nawet najm­niejsze ogródki. Na naszym stoisku nie brakowało również trady­cyjnych holen­der­s­kich stro­jów, w które ubral­iśmy dwa manekiny.

Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zapraszamy do obe­jrzenia fotorelacji.