Top Atrakcje 2022

8 miesięcy temu

Zobacz Ogrody Kapias wśród TOP 100 atrakcji 2022!

Top Atrakcje 2022 to już jede­nasta edy­cja prestiżowego plebis­cytu, w którym Inter­nauci wybier­ają najlep­sze atrakcje w Polsce, czyli turysty­czne hity tego lata! Wyniki rankingu pol­s­kich top atrakcji stają się wspani­ałym pomysłem na let­nie wyjazdy bliższe i dal­sze. W elim­i­nac­jach pojaw­iło się aż 100 miejsc, a wśród nich zarówno pop­u­larne atrakcje chęt­nie odwiedzane przez turys­tów, jak i takie, które czekają na swe odkrycie. Każda nato­mi­ast warta jest uwagi!

Kat­e­gorie rankingu Top Atrakcje to:

  • Nowości i odkrycia
  • Zamki i pałace
  • Parki rozry­wki
  • Muzea i skanseny
  • Rekreacja rodzinna
  • Przy­rod­nicze azyle
  • Góry i szczyty
  • Atrak­cyjne miejscowości

Zobacz i zagło­suj tu:

Top Atrakcje 2022