TVP 1 „Rok w Ogrodzie” – październik 2011

12 lat temu

5 października 2011 roku goś­cil­iśmy w naszych ogro­dach Pana Jacka Czaplarskiego, redak­tora wyda­nia pro­gramu „Rok w Ogrodzie”, wraz z towarzyszącą przemiłą ekipą telewiz­yjną. Tym razem prze­nieśliśmy się w jesi­enne kli­maty opowiada­jąc o wrzosach, dyni­ach, nad­chodzącej ostrej zimie, o ogrodzie w którym sły­chać własne myśli.

Emisja pro­gramu odbędzie się 29 października 2011r. Dzięku­jemy sym­pa­ty­cznej ekipie za „jesi­en­nie” spęd­zony czas wśród kamer i mikro­fonu. Serdecznie zapraszamy – bądź­cie Państwo z nami przed telewiz­o­rami w ostat­nią sobotę października.