Piękny rok 2020!

3 lata temu

Wspom­i­namy min­iony rok, który ze względu na pan­demię, był dla nas niełatwym czasem.

Wczesną wiosną w Ogro­dach odbył się KIER­MASZ WIELKA­NOCNY. Majową porą zor­ga­ni­zowal­iśmy ZAPACHY WIOSNY. We wrześniu cieszyły nas KOLORY WRZEŚ­NIA, a od połowy listopada w Cen­trum Ogrod­niczym przed­staw­ial­iśmy ory­gi­nalne ozdoby i choinki na KIER­MASZU BOŻONAR­O­DZENIOWYM. Przed Cen­trum Ogrod­niczym witała Wszys­t­kich Sta­jenka Bożonar­o­dzeniowa i zimowe dekoracje.

We wrześniu w Restau­racji Kapias zajadal­iśmy się potrawami z dyni, a listopad­ową porą ser­wowal­iśmy pol­ską gęs­inę… . Od początku grud­nia w ogro­dach pach­ni­ało piernikiem, makówkami, swo­jskimi ciasteczkami i grzanym winem.

Dzięku­jemy wszys­tkim Państwu którzy Jesteś­cie z nami. Wszys­tko tworzymy dla Państwa i to Państwo moty­wu­je­cie nas do dal­szego dzi­ała­nia. W szczególny sposób kła­ni­amy się w Waszą stronę dzięku­jąc, że nie zostaw­iliś­cie nas Państwo w tych trud­nych pan­demicznych czasach!

Na poniższych zdję­ci­ach w skró­cie przed­staw­iamy ubiegłoroczne wydarzenia, a więcej zdjęć i filmów może­cie Państwo zobaczyć na naszej stronie inter­ne­towej w galerii zdjęć i filmów.

Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias,
oraz cała Załogą Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias