Nowość! Karty podarunkowe

4 lata temu

Ide­alny sposób na trafiony prezent!

Karta Podarunk­owa Kapias to ide­alny sposób na spraw­ie­nie trafionego prezentu!

Karty podarunk­owe dzi­ałają w Cen­trum Ogrod­niczym i Restau­racji Kapias.

Mają postać szty­wnej karty kredy­towej. Wystar­czy wpłacić w kasie wybraną kwotę i obdarowana osoba może tę kwotę zre­al­i­zować pod­czas zakupów w Cen­trum Ogrod­niczym czy wiz­yty w Restau­racji Kapias.

Na Państwa życze­nie przy­go­towu­jemy prezenty (artykuły deko­ra­cyjne, sadz­imy rośliny do koszy wik­li­nowych, do donic, drew­ni­ana skrzynka pełna roślin, ubier­amy choinki bożonarodzeniowe …).

Serdecznie zapraszamy od 7 sty­cz­nia do 23 grudnia!