Pszczoła w Ogrodzie – Warsztaty pszczelarskie

6 lat temu

2 wrześ­nia 2019, godz. 1017.

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZYKATOW­ICACH oraz OGRODY KAPIAS ZAPRASZAJĄ W DNIU 02.09.2018 r. w godz. od 1017 NA II WARSZ­TATY PSZCZELARSKIE „ PSZC­ZOŁA W OGRODZIE

MIEJSCE : OGRODY Kapias, Goczałkowice-​Zdrój ul. Św. Anny 4

PRO­GRAM SPOTKANIA :

  • indy­wid­u­alne zwiedzanie ogrodów
  • zwiedzanie z prze­wod­nikiem po wcześniejszym zgłosze­niu dla grup zorganizowanych
  • sem­i­nar­ium pszczelarskie z zakresu pożytków pszczelich i prowadzenia ogrodów pszczelars­kich (tem­aty: baza pożytkowa a wielkość pasieki, rozm­nażanie roślin miododa­jnych, zioła towarzyszące pszc­zołom, prowadzący: mgr inż. Marek Pogorz­elec, mgr inż. Elż­bi­eta Czarnynoga)
  • konkurs wiedzy pszczelarskiej
  • giełda roślin miododajnych
  • giełda pro­duk­tów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego

Zapraszamy serdecznie!