Miodny Dzień Dziecka

5 lat temu

2 czer­wca 2018, Zagroda wiejska, godz. 1117.

Miodny Dzień Dziecka w Cen­trum Ogrod­niczym Kapias

Zapraszamy dzieci na warsz­taty plas­ty­czne, zabawy i quizy o tem­atyce pszczelarskiej.

Na zakończe­nie zajęć dziecko otrzyma Pasz­port Pszczelarza lub Pszczelarki.

Zaję­cia odbędą się w Ogrodzie Wiejskim w Ogro­dach Kapias w dniu 2.06.2018 od godz. 11:00 do 17:00.

Wstęp wolny!

Zapraszamy serdecznie!