TVR „Ogród bez tajemnic” – lipiec 2011

11 lat temu

23 lipca 2011 roku goś­cil­iśmy Panią Elż­bi­etę Smolińską, dzi­en­nikarkę TVR – pier­wszej pol­skiej telewizji rol­niczej. Dzięku­jemy ekipie telewiz­yjnej za wspól­nie spęd­zony miły dzień.

We wrześniu będziemy dla Państwa w pro­gramie „Ogród bez Tajem­nic”. Poopowiadamy o ogrodzie japońskim, wiejskiej zagrodzie, ang­iel­skim podwórzu.

Zapraszamy Państwa do TVR.