Zapachy wiosny 2017

4 lata temu

13 maja – 3 czer­wca 2017

Dodatkowe deko­racje w Ogro­dach i w Restau­racji, bardzo ciekawe rośliny, artykuły deko­ra­cyjne w Cen­trum Ogrodniczym!

Zapraszamy!

Zobacz godziny otwar­cia, jak dojechać