Zielonych Świąt Wielkanocnych!

4 lata temu

Wielka­noc to Nowe Życie. Nowy Początek. Nowa Nadzieja. Nowa Wiosna.
Niech Zmartwych­w­stały Chrys­tus zasiewa Wiosnę w Państwa duszach!

Rados­nych, Zielonych Świąt Wielka­noc­nych!
życzą Elż­bi­eta, Bro­nisław i Kasia Kapias
wraz z całą Załogą Ogrodów, Restau­racji i Cen­trum Ogrod­niczego Kapias