Hortensje w donicach?

5 lat temu

Odwiedza­jący nasze ogrody, pytają o hort­en­sje, które widzą u nas w donicach.

Nie jest tajem­nicą, że hort­en­sje ogrodowe wyjątkowo pięknie prezen­tują się w don­icach. Rośliny w don­icach wyjątkowo łatwo zaaranżować w kom­pozy­cje i z cza­sem je zmieniać.

Don­ice z hort­en­s­jami na okres zimy przenosimy do tunelu foliowego – jeśli ktoś nie ma tunelu, takie don­ice można prze­chować w nieogrze­wanym ale wid­nym garażu, czy też na werandzie.

Na zdję­ciu: Hort­en­sja buki­etowa Tardiva