Wystawa „Flora” Ołomuniec 2011

11 lat temu

Wys­tawa Kwiatów i Roślin Ozdob­nych „Flora” Ołomuniec.

Jak co roku wys­tawa w Oło­muńcu stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Odwiedza ją blisko 100 tys. osób. Temat tegorocznej wys­tawy to „Anty­czna Grecja”. Tworząc aranżację postaral­iśmy się prze­nieść w cza­sie – no i mamy nadzieję że udało się stworzyć anty­czny kli­mat stoiska.

Czu­jemy się zaszczyceni zaj­mu­jąc 1 miejsce, dosta­jąc złoty medal i spec­jalne wyróżnie­nie. Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zapraszamy do galerii zdjęć.