Zobacz Film – Maja w Ogrodzie 5 lat później!

7 lat temu

W niedzielę 12 czer­wca o godz. 7.55 byliśmy w pro­gramie TVN „Maja w Ogrodzie”.

W ubiegłym roku kilka­krot­nie odwiedz­iła nas Pani Maja Popielarska wraz ze wspani­ałą ekipą telewiz­yjną. Z kamerą zagląd­nęliśmy do ogrodu ang­iel­skiego, skan­dy­nawskiego, do ogrodu traw ozdob­nych i w wiele innych zakątków Nowych Ogrodów… Opowiadal­iśmy o tym co sły­chać w Ogrodach.…

Jeszcze raz dzięku­jemy Pan­iom: Majce Popielarskiej i Annie Słom­czyńskiej, Panu Piotrowi Syga, całej wesołej ekipie telewiz­yjnej pro­gramu „Maja w Ogrodzie” za mile spęd­zone ogrodowe chwile.…

Serdecznie zapraszamy na niedzielny poranek przed telewiz­ory na pro­gram pt. „Maja w Ogrodzie”.

właś­ci­ciele i załoga Ogrodów Kapias

Zobacz film:
maja-w-ogrodzie-2016-06-2.jpg Maja w Ogrodzie – 5 lat później
12.06.2016