Wystawa „Flora” Ołomuniec 2009

13 lata temu

Wys­tawa Kwiatów i Roślin Ozdob­nych „Flora” Ołomuniec.

W dni­ach 2326 kwiet­nia 2009 bral­iśmy udział w wys­tawie w Oło­muńcu, tegorocznym tem­atem wys­tawy była „WIOSNA”.

Czu­jemy się zaszczyceni zdoby­wa­jąc najwyższe wyróżnie­nie za aranżację stoiska „CENA HEJTMANA”.