Marzec 2016 w Centrum Ogrodniczym Kapias

6 lat temu

Marzec jest zde­cy­dowanie bardziej wiosen­nym miesiącem niż luty.

Z dnia na dzień zwięk­szamy ofertę w Cen­trum Ogrod­niczym Kapias.
Ofer­u­jemy: nasiona roślin jed­norocznych i dwulet­nich, nasiona traw, nawozy płynne i stałe, narzędzia ogrod­nicze, rękaw­ice robocze, wik­linę, osłonki i don­ice, ziemię i gotowe podłoża ogrod­nicze, środki ochrony roślin, ozdoby wielka­nocne, sztuczne kwiaty, bardzo liczne artykuły deko­ra­cyjne do domu i ogrodu, pod­pęd­zone rośliny cebu­lowe, pierwiosnki…

Serdecznie zapraszamy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć!