Zima 2016 w Ogrodach

6 lat temu

Zapraszamy do oglą­da­nia galerii zdjęć!

Od 7 sty­cz­nia Ogrody, Restau­racja i Cen­trum Ogrod­nicze Kapias są czynne.
Z dnia na dzień zwięk­szamy asorty­ment Cen­trum Ogrod­niczego. W sklepie zostaw­iliśmy jeszcze asorty­ment bożonar­o­dzeniowy w okazyjnej cenie.

Zima to czas nabiera­nia sił na prace wiosenne także pamię­ta­jmy aby wzmoc­nić mięśnie i nabrać siły ducha…! Zapraszamy na spacer w zimowym ogrodowym plenerze.

Zachę­camy do wzmoc­nienia orga­nizmu przez pyszną kawę, deser czy też obiad w Restau­racji zna­j­du­jącej się na tere­nie Ogrodów do Zwiedzania!

Więcej zdjęć