Wizyta Komitetu Ochrony Roślin PAN

13 lata temu

W sobot­nie popołud­nie 19 czer­wca 2010 roku goś­cil­iśmy grupę 28 pro­fe­sorów , członków Komitetu Ochrony Roślin Pol­skiej Akademii Nauk . Grupie prze­wod­niczył prof. dr hab. Ste­fan Pruszyński . Dzięku­jemy za miłą wizytę.