Weekend z Mikołajem w Restauracji Kapias

9 lat temu

Zapraszamy wszys­tkie dzieci na spotkanie ze Świę­tym Mikoła­jem 56 grud­nia 2015.

Święty Mikołaj planuje przy­być do nas o godzinie 13 00 i spędzić z nami całe popołud­nie, chęt­nie będzie wręczać dzieciom prezenty*.

W tym dniu również prowad­zone będą dla dzieci zaję­cia plas­ty­czne oraz rytmiczne.

Rodz­iców zapraszamy do skosz­towa­nia potraw z naszego menu oraz do zapoz­na­nia się ze świąteczną ofertą Cen­trum Ogrod­niczego, w którym oprócz stałych pozy­cji zna­jdą ozdoby świąteczne i inne cieka­wostki wys­taw­iane na Kier­maszu Świątecznym.

*opisane imie­niem i nazwiskiem dziecka prezenty dostar­czają rodz­ice, zaję­cia odby­wają się bezpłatnie.