Maja w Ogrodzie – wizyta w Ogrodach Kapias

9 lat temu

Wrześniową porą wraz z sym­pa­ty­czną ekipą telewiz­yjną odwiedz­iła nas Maja Popielarska, prowadząca pro­gram pt. „Maja w Ogrodzie”.

Przez dwa dni spacerowal­iśmy z kamerą przez Stare i Nowe Ogrody szuka­jąc jesieni i nowości ogrodowych. Dzięku­jemy uśmiech­niętej Majce oraz całej załodze pro­gramu za jesi­enne przemiłe ogrodowe chwile spęd­zone z nami. Na łamach naszej strony inter­ne­towej oraz FB poin­for­mu­jemy Państwa o dniu emisji programu.

Zapraszamy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć!