Czerwiec 2015 w Ogrodach Kapias

8 lat temu

Czer­wiec to czas w naszych ogro­dach gdy zieleń liści drzew i krzewów ciem­nieje, po prostu nie jest już taka jaskrawa jak w maju.

Ogrody stają się coraz wyższe tzn. zieleń a zwłaszcza ogrom bylin wznosi swe łodygi z kwiatostanami ku niebu. Mamy upalne dni ale cienistych kącików, ławeczek, altan jest bardzo dużo na tere­nie Starych i Nowych Ogrodów do Zwiedza­nia – nie braknie ich dla wszys­t­kich którzy chcą odpocząć na łonie przyrody.

Zapraszamy Państwa na czer­w­cowy spacer po ogro­dach. Zachę­camy do obe­jrzenia poniższej galerii zdjęć.