Koncert Piotra Machalicy w Ogrodach Kapias

9 lat temu

Zapraszamy na kon­cert Pio­tra Machal­icy w Ogro­dach Poka­zowych KAPIAS

28 maja 2015 r. znakomity pol­ski aktor zaprezen­tuje spec­jalny recital. Jest to wys­tęp wyjątkowy, gdyż łączy dwa odległe bieguny: piosenkę fran­cuską i rosyjską. Machal­ica wykonuje piosenki Georgesa BrassensaBułata Okudżawy – dwóch duchowo „spokrewnionych” mistrzów.

Oto, co sam Piotr Machal­ica mówi na temat artys­tów: Nieśmiertel­ność tych dwóch bardów bierze się z uni­w­er­sal­ności tego, co mieli nam do powiedzenia. W tych songach nie ma szarej codzi­en­ności. Jest w nich nato­mi­ast miejsce na miłość, przy­jaźń, śmierć; (…) Nie tyle wyśpiewuję napisane przez nich tek­sty, ile dzielę się nimi ze słuchaczami, tak jakby były moje.

Piotrowi Machal­icy towarzyszy pianista Janusz Bogacki.

cena biletu – 30 zł.