TVP 3 Katowice „Ekoagent” – maj 2015

5 lat temu

Końcem kwiet­nia odwiedz­iła nas sym­pa­ty­czna ekipa pro­gramu telewiz­yjnego pt.”Ekoagent” emi­towanego w TVP 3 Katowice .

Prowadzący pro­gram Pan Marcin Jałowy zaprezen­tował budowę hotelu dla owadów. Opowiadal­iśmy o hotelach dla owadów, o kolorowych kom­pozy­c­jach kwia­towych w don­icach, o różnych sty­lach ogrodowych. Prze­nieśliśmy się w świat ziół i toskański klimat.

Dzięku­jemy całej załodze telewiz­yjnej za „ziołowe” aro­maty­czne chwile spęd­zone w ogro­dach. Serdecznie zapraszamy Państwa na emisję pro­gramu w TVP 3 Katow­ice dnia 19 maja (wtorek) o godz. 17:50.