Życzenia Wielkanocne

9 lat temu

Na Wielka­noc życzymy Państwu siły i wytr­wałości życiowej!

Bądź­cie wypros­towani jak gałązki buk­sz­panu, szy­bkiego obudzenia się po długiej zimie – jak kotki na wierz­bie, czer­wonych, pełnych miłości dni – jak gałązki dere­nia, zie­leni wkoło, mno­gości żół­tych kwiatów które dają nadzieję na lep­sze jutro, na wieczne życie, na Zmartwychwstanie!

Zielonych, rados­nych, ogrodowych, pełnych odpoczynku Świąt!

życzą Właś­ci­ciele i Załoga Firmy Kapias