Godziny otwarcia w WIELKIM TYGODNIU

7 lat temu

Zmi­ana godzin otwar­cia obiek­tów na czas trwa­nia świąt!

Cen­trum Ogrodnicze Ogrody do zwiedzania Restau­racja Kapias
czwartek 8:0017:00 8:0017:00 10:0017:00
piątek 8:0017:00 8:0017:00 10:0017:00
sob­ota 8:0013:00 8:0017:00 10:0017:00
niedziela nieczynne nieczynne nieczynne
poniedzi­ałek nieczynne nieczynne nieczynne