TVP 1 „Rok w Ogrodzie” – Dekoracje Wielkanocne, Śląska Palma Wielkanocna

9 lat temu

Mar­cową porą odwiedz­iła nas wesoła ekipa telewiz­yjna pro­gramu pt. „Rok w Ogrodzie”.

Opowiadal­iśmy o rośli­nach związanych z Wielka­nocą, pokaza­l­iśmy świąteczne deko­racje i śląską palmę wielka­nocną, prze­sadza­l­iśmy domowe rośliny doniczkowe.

Zapraszamy Państwa na emisję pro­gramu TVP 1 „Rok w Ogrodzie” w dwie soboty. W przed­dzień Niedzieli Pal­mowej w sobotę 28 marca pokażemy Państwu trady­cyjną śląską palmę wielka­nocną, a w przed­dzień Niedzieli wielka­noc­nej 4 kwiet­nia opowiemy o rośli­nach trady­cyjnie wielkanocnych.

Dzięku­jemy całej ekipie telewiz­yjnej za mile spęd­zone wiosen­nie chwile, a Państwa zapraszamy serdecznie na dwie emisje pro­gramu „Rok w Ogrodzie” – bądź­cie z nami przed telewizorami!