Kraina ekologia

9 lat temu

Eko­log­iczna kraina zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Każda świąteczna ozdoba w tej krainie została wyko­nana ręcznie z eko­log­icznych mate­ri­ałów. Można tutaj znaleźć np. aniołki wys­tru­gane z drewna i poma­lowane. Deko­racje są ory­gi­nalne i niepow­tarzalne. Posi­adamy od jed­nej do maksy­mal­nie kilku sztuk tych wyjątkowych ręcznie robionych dekoracji.