Narodowe Czytanie Sienkiewicza

8 lat temu

Ogrody KAPIAS wraz z Niezrzes­zonym Kołem Teatral­nym „Take tam…” zapraszają do uczest­nictwa w akcji pod hon­orowym patronatem Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Bro­nisława Komorowskiego– Nar­o­dowego Czy­ta­nia Sienkiewicza.

Wydarze­nie odbędzie się o godzinie 17:00 6-​ego wrześ­nia 2014r (sob­ota) w naszych Ogro­dach do Zwiedza­nia. Serdecznie Zapraszamy!