Zwiedzanie ze smartfonem lub tabletem

8 lat temu

Czy Ogrody Kapias mogą dać jeszcze więcej radości?

Tak! Z mul­ti­me­di­al­nym przewodnikiem!

Od dziś, zwiedza­jąc ogrody będziecie mieli Państwo dostęp do opisów poszczegól­nych zakątków ogrodów oraz roślin.

W Ogro­dach Poka­zowych na tabliczkach z nazwą zakątku zna­j­dują się niewielkie nakle­jki z kodami QR.

Za pomocą aplikacji na urządze­niu mobil­nym połąc­zonym z inter­netem może­cie Państwo zeskanować kod i błyskaw­icznie prze­jść na stronę z opisem zakątka, w którym się znajdujecie.

Ze strony z opisem można w szy­bki sposób prze­jść do następ­nej, poprzed­niej lub zobaczyć plan ogrodu.

Szczegółowe infor­ma­cje o kodach na stronie – Jak zwiedzać

Pamię­taj aby zabrać ze sobą swój tablet, lub smartfona!

Kody QR w Ogrodach