TVP 1 „Rok w Ogrodzie” marzec 2014

8 lat temu

16 marca wraz z ekipą telewiz­yjną odwiedzili nas Pan Jacek Czaplarski – reżyser pro­gramu, Pan Witold Czuk­sanow – prowadzący pro­gram „Rok w Ogrodzie”.

Mimo mar­cowej (gar­nkowej) deszc­zowej i wietrznej pogody udało nam się nakrę­cić kilka ujęć pod gołym niebem. Opowiadal­iśmy o zale­tach bratków, pokazu­jąc prz­eróżné kom­pozy­cje właśnie z bratkiem w roli głównej, oraz przed­staw­iliśmy drugi wczes­nowiosenny kwiat – pry­mulkę. Dzięku­jemy całej ekipie za mile spęd­zone chwile.

Serdecznie zapraszamy Państwa na emisję pro­gramu która odbędzie się w poran­nych godz­i­nach przez dwie soboty – 2229 marca w TVP 1 „Rok w Ogrodzie”