Konferencja dla członków ODR

12 lat temu

4 sierp­nia 2011 odwiedzili nas członkowie Ośrod­ków Doradztwa Rol­niczego. Po zwiedze­niu ogrodów poka­zowych nasi goś­cie wzięli udział w kon­fer­encji odby­wa­jącej się w naszej kaw­iarni, prowad­zonej przez Michała Makowskiego.

Temat prelekcji brzmiał: „Rola ogrodu w ksz­tał­towa­niu pozy­ty­wnych społecznie postaw”. Dzięku­jemy Państwu za wspól­nie spęd­zone chwile.