Nasz kanał na Youtube

9 lat temu

W filmiku pro­mu­ją­cym przed­staw­iamy w skró­cie his­torię i dzi­ałal­ność firmy KAPIAS.

Zachę­camy do oglą­da­nia i subskrybowania.

Nasz Kanał Youtube