Kolory września

15 lat temu

W dni­ach 1214.09.2008r. odbyły się w naszym ogrodzie kole­jne Dni Otwarte. Pomimo chłod­nej aury odwiedz­iło nas dużo sym­pa­ty­cznych gości którzy raczyli się jabłkami. Dzieci baw­iły się pod opieką Pań z Przed­szkola Pub­licznego nr.1 w Goczałkowicach-​Zdroju.

Cebulki

Dla zwiedza­ją­cych przy­go­towano anki­etę na którą nasi Goś­cie chęt­nie raczyli odpowiadać. Wśród anki­etowanych rozlosowano nagrody, wylosowane kupony to: nr 023 (I miejsce), nr 235 (II miejsce) oraz nr 148 (III miejsce). W ciągu trzech dni prowadzil­iśmy akcję sadzenia cebul do spec­jal­nych koszyków (koszyk był prezen­tem od firmy).

Przez cały czas patrzyliśmy z niepoko­jem w niebo, ale aura była dla nas łaskawa. Autorką aranżacji kom­pozy­cji w ogrodzie była Kasia Kapias-​Blokesz.