EkoAgent 10 grudnia

10 lat temu

10 grud­nia (wtorek), g. 17.45, TVP3 Katowice.

Zapraszamy do zobaczenia EKOA­GENTA – o godz. 17.45 pokażemy eko­log­iczne deko­racje świąteczne.

Wszys­tkie wiz­yty EkoA­genta w Ogro­dach Kapias można zobaczyć na ofic­jal­nej stronie pro­gramu EKOA­GENT.

Zobacz też :