TVR „Ogród bez tajemnic” – kwiecień 2013

11 lat temu

26 kwiet­nia odwiedz­iła nas Pani Elż­bi­eta Smolińska – redak­torka pro­gramu TVR „Ogród bez tajem­nic”. s

Opowiadal­iśmy o raba­cie iglakowej, mag­no­li­ach, wrzoś­cach… . Dzięku­jemy ekipie telewiz­yjnej za wspól­nie spęd­zony czas. Emisja pro­gramu odbyła się 18 maja 2013r.