TVP 1 „Rok w Ogrodzie” – listopad 2013

11 lat temu

10 listopada odwiedzili nas Panowie: Witold Czuk­sanow – prowadzący pro­gram, oraz Jacek Czaplarski – reżyser pro­gramu „Rok w Ogrodzie”.

Opowiadal­iśmy o ptakach w zimowej aurze, o deko­rac­jach bożonar­o­dzeniowych, poin­sec­jach… . Pokaza­l­iśmy jak można wyko­rzys­tać jesi­enne dary przy­rody do zro­bi­enia deko­racji świątecznych. Dzięku­jemy całej załodze pro­gramu za ciepły przedświąteczny czas spęd­zony przy cieple kominka i przy blasku świec. Emisja pro­gramu odbędzie się 21 grud­nia 2013r.