Osoby niepełnosprawne w Centrum Ogrodniczym

Cen­trum Ogrod­nicze zostało zbu­dowane tak, aby osoby niepełnosprawne swo­bod­nie mogły się w nim poruszać. Cały obiekt zewnętrzny oraz sklepy zna­j­dują się na jed­nym poziomie (brak schodów). Na tere­nie Cen­trum Ogrod­niczego zna­j­dują się ławki aby na chwilę móc spocząć, oraz toalety również dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia serdecznie zapraszamy Państwa na spacer po Ogrodach!