Dzieci w Restauracji KAPIAS

Restau­racja KAPIAS to miejsce przy­jazne dzieciom. Wewnątrz budynku zna­j­duje się kącik zabaw dla najmłod­szych. Przy toale­tach zna­jdziecie Państwo przewi­jak dla dziecka.

W słoneczne dni może­cie Państwo zająć sto­liki na świeżym powi­etrzu, mając na oku pociechy baw­iące się na zewnętrznym pla­cyku zabaw.

Kon­takt

Restau­racja KAPIAS zna­j­duje się na tere­nie Ogrodów do Zwiedza­nia, w których Państwo wraz z pociechami może­cie spędzić cały dzień zna­j­du­jąc różné atrakcje dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!