Dzieci w Ogrodach

Staramy się tak tworzyć Ogrody do Zwiedza­nia aby były jak najbardziej przy­jazne dzieciom. Powierzch­nia Ogrodów obe­j­muje 4,5 ha. Wstęp do Ogrodów jest bezpłatny.

Stare Ogrody pow­sta­jące od 1979r. (przy ul. Św.Anny 4) posi­adają wiele zakątków Tutaj dzieci poz­nają gatunki roślin – więk­szość okazów ma tabliczkę z nazwą łacińską i pol­ską. W całości założeń ogrodowych wiją się ścieżki na których swo­bod­nie nawet w deszc­zowe dni można prowadzić wózki dziecięce.

Nowe Ogrody (przy ul. Zimowej 24) pow­sta­jące od 2008r. w sąsiedztwie Starych Ogrodów mają mnóstwo przys­tanków dla dzieci. Tutaj najmłodsi mają okazję podzi­wiać pły­wa­jące rybki w stawie, wchodzą do igloo, gubią się i odna­j­dują w labiryn­cie, wspinają się na tarasy widokowe, uczą się „dawnego świata” w zagrodzie wiejskiej, słuchają szumu traw w Ogrodzie CISZA, siedzą w sani­ach bądź na renifer­ach w Ogrodzie ZIMA, czują woń kwiatów, przez dotyk uczą się roślin w Ogrodzie Sen­so­rycznym, mogą poczuć się Polakami w Ogrodzie w Barwach Nar­o­dowych, oglą­dają Hotel dla Owadów, bawią się na placu zabaw, w grud­niu i sty­czniu przy wejś­ciu do Ogrodów odwiedzają sta­jenkę bożonarodzeniową.

Kon­takt

Od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia zapraszamy Państwa wraz z Państwa pociechami na spacer po Ogro­dach. Można tu spędzić spoko­jnie cały dzień i jest co robić od rana do wieczora.