Miejsca postojowe

Posi­adamy dwie przestrzenie na miejsca postojowe. Pier­wsze zna­j­duje się przy Starych Ogro­dach, drugie przy wejś­ciu do Nowych OgrodówCen­trum Ogrod­niczego.

Mapa dojaz­dowa