Zacieniona ścieżka

Na jed­nej z ostat­nich ogrodowych wzniesień wśród więk­szych krzewów i drzew liś­ci­astych poprowadzil­iśmy ścieżkę po to aby w upalne dni mogliś­cie Państwo zacz­erp­nąć troszkę cienia.

Spaceru­jąc w tym miejscu można spoglą­dać z góry na Wąwóz WIOSNA, Ogród JESIEŃ i na Ścianę powo­jników. Pod pokaźnym wiązem ustaw­iliśmy dużą drew­ni­aną ławę.

Zobacz też:

QR code