Wrzosowisko pierwsze

Wrzosowisko w Ogrodach Kapias

Zakątek Wrzosowisko pier­wsze

Zobacz mapę ogrodów

Na górce o wys­tawie zachod­niej posadzil­iśmy wrzosy, wrzośce, mod­rzewnicę. Całość poprzepla­tana jest sos­nami w różnych odmi­anach, brzozami o pokroju płaczą­cym. Rośliny te rosną dobrze na stanowiskach słonecznych, w kwaśnym podłożu.

Górkę wrzosową można oglą­dać z dwóch per­spek­tyw – obok są dwie ścieżki (u pod­stawy górki i na górce). Miejsce to jest naja­trak­cyjniejsze końcem sierp­nia i we wrześniu.

Zobacz też:

QR code