Tarasy widokowe

Tarasy widokowe zna­j­dują się na usy­pa­nych wzniesieni­ach. Pod najwyższym punk­tem widokowym na tere­nie ogrodów bieg­nie tunel w którym ustaw­iliśmy kilka ławek (miejsce do odpoczynku w upalne dni). Na jed­nym ze zboczy posadzil­iśmy same iglaki pokazu­jąc odmi­en­ność barw tej grupy roślin (mają igły w kolorach od popielatych, przez żółte, pomarańc­zowe do ciemnozielonych).

Rosną tu głównie jałowce, sosny, świerki. Jedynym akcen­tem liś­ci­astym na iglastym zboczu górki jest brzoza użyteczna odmi­any ‘Dooren­bos’. Z tarasów może­cie Państwo oglą­dać bie­ga­jące na placu zabaw dzieci, Ogród z różą, Ogród LATO, Ogród JESIEŃ, Ścianę powo­jników, Wąwóz WIOSNA.

Zobacz też:

QR code